Obchod s vínom - Vinotéka Bratislava | Hradská 78/B | E-Shop

KATEGÓRIE

Podmienky používania  PDF  Tlač  Email

Podmienky používania

vinoteka bratislava obchod s vinomAutorské práva :
Materiály zobrazené alebo uvedené na tomto webovom serveri (ďalej označovanom ako server), okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, zariadení, kódu, všeobecného vzhľadu servera, sú predmetom autorských práv. Materiály zo servera obchodsvinom.sk nie je možné použiť bez písomného súhlasu a v prípade jeho povolenia len s s uvedením autora a zdroja. Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak.
Podmienky Váš prístup na server a jeho využitie podliehajú nasledovným podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Tým, že ste tento server vyhľadali a prehliadate si ho, tieto podmienky prijímate bez výhrady.

Informácie na tomto serveri si môžete prezerať, sťahovať z neho a tlačiť a za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto dokumentov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva a výhrady, ktoré sú na nich uvedené.
Tento server môže obsahovať odkazy na ochranné známky, patenty, vlastníctvo informácií, produkty, technológie a iné práva partnerov. K uvedeným predmetom a právam nemáte žiadnu licenciu alebo iné právo. Akákoľvek korešpondencia, ktorú prostredníctvom tohto servera povediete alebo materiál poslaný na server e-mailom alebo inak, nebudú považované za dôverné a vlastnícke. To, čo pošlete alebo publikujete, môže byť použité na akýkoľvek účel, vrátane okrem iného reprodukcie, uverejnenia, prenosu, publikácie, vysielania a umiestnenia na webovej stránke. Naviac môžeme akékoľvek myšlienky, koncepcie, know-how alebo metódy uvedené akoukoľvek formou určenou tomuto serveru použiť tak, ako bude považovať za vhodné.

Podmienky :
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok neumiestnených na tomto serveri, alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu je alebo bude odkaz. Teda nepreberáme žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu. Odkaz na túto stránku servera môžete použiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom. Vložiť stránky tohoto servera do rámca iných stránok, ktoré nie sú našou súčasťou je zakázané.

Môžeme tieto podmienky kedykoľvek zmeniť tým, že sa tento text zaktualizuje. Je teda na vás, aby ste si pravidelne pri návšteve tejto stránky kontrolovali aktuálne podmienky právnej ochrany, ktorými ste viazaní.


Spoľahlivosť informácií Vynakladáme maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na tomto serveri. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, omylom alebo k typografickým chybám. Tieto môžu byť pri svojom zistení a podľa uváženia opravené. Môžeme kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na tomto serveri a to aj bez upozornenia. Aktualizácia týchto právnych informácií vstúpi do platnosti ihneď po ich zverejnení a schválení.

Obmedzenie zodpovednosti

TENTO SERVER, JEHO OBSAH A AKÉKOĽVEK SLUŽBY TU PONÚKANÉ ALEBO UVEDENÉ SÚ POSKYTOVANÉ TAK AKO SÚ, A AKO SÚ K DISPOZÍCII. ANI ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEZODPOVEDAJÚ ZA NÁHRADU ŠKODY, KTORÁ VZNIKLA NA ZÁKLADE ALEBO V SÚVISLOSTI S NASLEDOVNÝMI DÔVODMI:
PRÍSTUP, VYUŽITIE ALEBO NEMOŽNOSŤ VYUŽIŤ TENTO SERVER; AKÉKOĽVEK MATERIÁLY, INFORMÁCIE ALEBO ODPORÚČANIA, KTORÉ SA NA TOMTO SERVERI OBJAVIA, ALEBO VZNIKNÚ NA ZÁKLADE SLUŽIEB, KTORÉ SÚ NA ŇOM POSKYTOVANÉ; OMEŠKANIE , CHYBA ALEBO VÝPADOK PREVÁDZKY TOHOTO SERVERA ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ SÚ NA ŇOM ALEBO JEHO PROSTREDNÍCTVOM PONÚKANÉ. TOTO KOMPLEXNÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PLATÍ PRE VŠETKY NÁHRADY ŠKODY BEZ OHĽADU NA ICH DRUH.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s použitím týchto stránok a produktov uvedených na ich.

 


Náš tip


Ročník: 2014
Oblasť: Malokarpatská
Krajina: Slovensko
Objem: 0.75 L
Alkohol: 13 %

€9.90

Ročník: 2007
Oblasť: Wachau
Krajina: Rakúsko
Objem: 0.75 L
Alkohol: 13.5 %

€50.70

Ročník: 2021-2022
Oblasť: Malokarpatská vinárska oblasť
Krajina: Slovensko
Objem: 0.75 L
Alkohol: 12.5 %

€17.90

Výrobcovia